Mesafeli Satış Sözleşmesi

  1. Başlangıç
  2. Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.ruzgarmedya.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde – 1
Is bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki
Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde – 2
SATICI BILGILERI
www.ruzgarmedya.com: firma adınızın yazılacağı alan’ nin e-ticaret mağazasıdır. (Bundan sonra www.ruzgarmedya.com veya Satıcı olarak anılacaktır.)
Adresi:

Madde – 3
ALICI BILGILERI
Tüm üyeler: ruzgarmedya.com ‘a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır.)
Kullanıcı Adı : [kullanici-adi] T.C Kimlik No : [tc-no] Telefon Numarası : [telefon-no] E-posta Adresi : [e-posta-adresi]

Madde – 4
SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BILGILERI:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

[sepet-tutar]

Sipariş Tarihi : [tarih]

Madde – 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözlesme konusu ürünün temel nitelikleri, satıs fiyatı ve ödeme
sekli ile teslimata iliskin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu ve elektronik ortamda gerekli
teyidi verdigini beyan eder.
5.2 – Sözlesme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak kosulu ile, her bir ürün için alıcının
yerlesim yerinin uzaklıgına baglı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdigi
adresteki kisi veya kurulusa teslim edilir.
5.3 – Sözlesme konusu ürün, alıcıdan baska bir kisi veya kurulusa teslim edilecek ise, teslim
edilecek kisi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayi SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 ? SATICI, sözlesme konusu ürünün saglam, eksiksiz, sipariste belirtilen niteliklere uygun ve
varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 – Sözlesme konusu ürünün teslimatı için is bu sözlesmenin elektronik ortamda onaylanmıs
olması ve satıs bedelinin alıcının tercih ettigi ödeme sekli ile ödenmis olmasi sarttır. Herhangi bir
nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi
yükümlülügünden kurtulmus kabul edilir.
5.6 – Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir
sekilde yetkisiz kisilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya
finans kurulusunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satıs
sözlesmesinde belirttigi kisi veya kuruma teslim edilmis olan ürünü 3 isgünü içinde SATICI ya
göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulasımın kesilmesi gibi
olaganüstü durumlar nedeni ile sözlesme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu
alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparisinin iptal edilmesini, sözlesme konusu ürünün
varsa emsali ile degistirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına
kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparisi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün
içinde alıcıya ait kredi kartı fisinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda
ilgili banka nezdinde girisimde bulunur ve yapılan islem elektronik posta aracılıgı ile ALICI’ya
bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu
tutulamaz.
5.8 – ALICI ve/veya ALICI’nın teslimat yapılması istedigi kisi ve/veya kurumlara teslim edilmis olan
ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti sartları içinde gerekli onarım veya
degistirme isleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI’ya, ALICI tarafının teslim aldıgı
tarihten baslayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karsılanır. Böyle bir
durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almıs oldugu ürünü ilgili servisine götürmek
zorundadir.
5.9- Is bu sözlesme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan
sonra (https://www.ruzgarmedya.com’a üyelik gerçeklestirdikten sonra) geçerlilik kazanır.
5.10- Tipografik fiyat ve isim hatalarından SATICI sorumlu degildir. SATICI fiyatları istedigi zaman
degistirebilir , aktif kampanyayı sonlandırabilir.

Madde – 6
CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözlesme konusu ürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa tesliminden itibaren
onbes (15) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde
SATICI’ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri
çerçevesinde kullanılmamıs ve ambalajının zarar görmemis olması sarttır. Bu hakkın kullanılması
halinde, 3. kisiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildigine dair kargo teslim
tutanagı örnegi ile satıs faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulasmasını takip eden 7 gün
içinde ürün bedelinin ALICInın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde
girisimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu
tutulamaz. Satıs faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma deger vergisi ve varsa diger
yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICIya
aittir. SATICI, üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair
durumları tespit ettigi hallerde ve ürünün müsteriye teslim edildigi andaki hali ile iade edilememesi
halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir. ALICI ürünü kendisine teslim edildigi
andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari
degerindeki kaybı tazminle yükümlüdür. Ayrıca, niteligi itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek
kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi
geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve
kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartus, serit v.b) ve Hür türlü kozmetik
ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamıs, bozulmamıs ve ürünün
kullanılmamıs olması sartına baglıdır.

Madde – 7
YETKILI MAHKEME:
Is bu sözlesmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlıgınca ilan edilen degere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın veya SATICInın yerlesim yerindeki TÜKETICI
MAHKEMELERI yetkilidir. Siparisin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI is bu
sözlesmenin tüm hükümlerini kabul etmis sayılır.

Madde – 8
Tüketici satıs konusu malı ve sözlesmenin bir nüshasını teslim alıp, sözlesmenin altını kendi el
yazısı ile tarih atarak imzalamıstır.

MÜSTERI/ALICI’nın
Adı / Soyadı: [fatura-kullanici-adi] [fatura-firma-adi] T.C Kimlik No : [tc-no] Telefon Numarası : [telefon-no] E-posta Adresi : [e-posta-adresi]

 

Menü